Oudergem

Oudergem ligt ten zuidwesten van Brussel-Stad en is qua omgeving een geprivilegieerde gemeente.

Hoewel de grote verkeersassen die door Oudergem lopen (Vorstlaan, Waversesteenweg, Herrmann-Debrouxviaduct) het aangezicht van de gemeente wijzigden, slaagde men er toch in om haar ‘dorpskarakter’, dat de inwoners erg op prijs stellen, te behouden.

Villawijken met veel groen aan de rand van het bos wisselen er af met oudere en bescheidenere wijken, die momenteel volop worden gerenoveerd.

Zowel in het verleden als in het heden vonden er in Oudergem historische, culturele en artistieke gebeurtenissen plaats.

Door de Woluwevallei en het mooie, rustgevende Zoniënwoud waar de gemeente tegenaan ligt, kent Oudergem een uitzonderlijke ligging in het Brussels Gewest.

Ontdekken ook deze gemeente dankzij onze rondleidingen.